Улаан бурхан




Улаан бурхан овчин нь маш их халдвартай вирусын гаралтай овчин богоод таныг маш таагуй болгож, заримдаа ноцтой хундрэлуудэд хургэж болзошгуй байдаг. Энэ овчин вакцинжуулалтын ур дунтэй байдлаас уудэн одоо Их Британид тугээмэл бус болсон болно.

Вакцин хийлгээгуй эсвэл урьд нь уг овчноор овчилж байгаагуй хэн ч улаан бурхан тусч болно. Гэвч энэ овчин голдуу бага насны хуухдуудэд илуу их тусдаг.
Халдвар гол толов ойролцоогоор 7-10 хоногийн дотор алга болдог.

Улаан бурханы шинж тэмдгууд


Улаан бурханы анхны шинж тэмдгууд таныг халдвар авсны дараа ойролцоогоор 10 хоногийн дараагаас гарч ирдэг. Эдгээр нь дараах зуйлсийг багтаах болно:

нус гоожих, найтаах, ханиах гэх мэт ханиадныхтай тостэй шинж тэмдгууд
гэрэлд мэдрэмтгий байж болох хондуур, улаасан нуд
ондор халуунтай байх (халуурал) ба энэ нь ойролцоогоор 40C хурч магадгуй юм
хацарны дотор талд жижиг саарал-цагаан толбонууд гарах
Хэд хоногийн дараанаас улбар бор говдруутэй тууралт гарч ирнэ. Энэ нь гол толов толгой, хузууний дээд хэсэгт гарч эхэлдэг богоод улмаар биеийн бусад хэсэг руу гадагшлан тархдаг.


Эмчид хэзээ хандах вэ?

Хэрэв та таньд эсвэл таны хуухдэд улаан бурхан туссан хэмээн сэжиглэж байвал эмчид аль болох хурдан хандах хэрэгтэй.
Эмчид очихоосоо омно халдварыг бусдад халдаахгуйн тулд эмч, эмнэлэг руугээ утасдах нь хамгийн зов арга юм.
Хэрэв та улаан бурхан туссан хунтэй ойрхон байсан богоод бурэн вакцинд хамрагдаж байгаагуй (улаан бурханы вакцины хоер тун хийлгээгуй бол) эсвэл урьд нь уг овчний халдварыг авч байгаагуй бол энэ овчиний шинж тэмдгууд таньд байхгуй байсан ч гэсэн мон эмчид хандах хэрэгтэй.

Улаан бурхан ноцтой юу?

Улаан бурхан овчин нь таагуй байж болох боловч энэ нь гол толов ойролцоогоор 7-10 хоногийн дотор аливаа цаашдын асуудлууд уусгэлгуйгээр арилах болно. Та нэгэнтээ улаан бурхан туссан тохиолдолд таны бие организм уг вируст эсэргууцэл (иммунитет) уусгэх ба та туунийг дахин тусахгуй байх магадлал маш бага юм.
Гэсэн хэдий ч улаан бурхан нь зарим хунд ноцтой богоод амь насанд аюул учруулж магадгуй хундрэлууд уусгэдэг. Эдгээр нь уушигны халдварууд (хатгаа/уушигны урэвсэл) болон тархины урэвсэл (энцефалит) зэрэг байж болох юм.


Улаан бурхан хэрхэн тархдаг вэ?

Улаан бурханы вирус нь халдвар авсан хун ханиах эсвэл найтаах уед хамар болон амнаас нь гарч ирдэг сая сая маш жижигхэн дуслуудад агуулагддаг юм.
Та эдгээр жижиг дуслуудаар амьсгалан, эсвэл хэрэв эдгээр жижиг дуслууд гадаргуу дээр улдсэн бол гадаргууд хурэн улмаар @@рийн гараа хамар эсвэл амандаа хургэн улаан бурхан амархан тусч болох юм.
Энэхуу вирус нь гадаргуу дээр ц@@н хэдэн цаг амьд байж чаддаг юм.
Улаан бурхан туссан хумуус симптомууд гарч эхэлсэн @др@@с эхлэн тууралт гарснаас ойролцоогоор д@р@в хоногийн дараа хуртэл халдвар тараамтгай байдаг.

Улаан бурханаас хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ?

Улаан бурхан @вчин@@с улаан бурхан, гахай хавдар, улаан эсэргэний вакцин (MMR) хийлгэн урьдчилан сэргийлэх боломжтой.
Уунийг бага хуухэд насанд хоер тунгаар тарин хийдэг.
Эхний тунг таний хуухэд ойролцоогоор 13 сартай байх уед тарьдаг ба хоер дахь тунг таний хуухэд сургуульд орохоос @мн@ хийдэг. Хэрэв урьд @мн@ нь вакцинд бурэн хамрагдаж байгаагуй области насанд хурэгчид болон том хуухдууд хэдэн ч насандаа вакцин хийлгэж болно. Эмчээсээ вакцинд хамрагдах талаар асууж лавлана уу. Хэрэв MMR вакцин таньд тохирохгуй ба та улаан бурхан тусах шууд эрсдэлтэй бол хуний хэвийн иммуноглобулин (human normal immunoglobulin (HNIG) гэдэг нэртэй эмчилгээг хийлгэж болно

Улаан бурханыг эмчлэх нь


Симптомуудаа багасгах болон халдвараа тараахаас сэргийлэхийн тулд та дараахи зуйлсийг хийж болно:

халууныг намдаах, @вчин, @вд@лтийг багасгахын тулд парацетомол эсвэл ибупрофин уух – 16-аас доош насны хуухдэд аспирин уулгаж болохгуй
шингэн алдалтаас сэргийлэхийн тулд их хэмжээний ус уух
гэрлэнд мэдрэмтгий байдлыг багасгахын тулд х@шиг@@ хаах
нудээ цэвэрлэхийн тулд нойтон х@в@н ашиглах
тууралт анх гарснаас хойш дор хаяж д@р@в хоногийн хугацаан сургууль эсвэл ажилдаа явахгуй байх

Ноцтой тохиолдлуудад, ялангуяа хундрэлууд гарч ирвэл, та эсвэл таний хуухэд эмчилгээ хийлгэхийн тулд эмнэлэгт хэвтэх хэрэгтэй байж болох юм
Мэдээллийг хамгийн суулд хянасан огноо: 11/09/2015
Мэдээллийг дахин хянах огноо: 11/09/2017