Эмэгтэй хүн сексдэх үед өвдөх

Эмэгтэйчүүд сексдэх үед өвдөх

Уг мэдээлэл нь дараахь хэсгүүдээс бүрдсэн болно:

- Ерөнхий мэдээлэл

- Ямар үед эмчид хандах вэ?

- Симптом шинж тэмдэгүүд

- Өвдөлтийн учир шалтгаанууд

- Хэрхэн эмчилж зохицуулах вэ?

(Нийт 2 хуудас контент)

Уг контент (эх сурвалж: Их Британийн Эрүүл мэндийн яамны вебсайтаас авч орчуулсан) нь төлбөртэй болно. Бидэнтэй холбогдоно уу.


No comments:

Post a Comment