Бэлгийн сулрал буюу Хөвчрөлтийн доголдол

Бэлгийн сулрал юунаас үүдэлтэй вэ? Түүнийг хэрхэн эмчилж зохицуулдаг вэ? Хамгийн сүүлийн үеийн ойлголт, баталгаат мэдээллийг BBC Health вебсайтаас мэргэжлийн өндөр түвшинд орчуулж тавив.

Хамгийн сүүлийн үеийн байдлаар эрдэмтэд хөвчрөлийн доголдолд хүргэж болох 15 хүртэлх бие махбодийн болоод сэтгэлзүйн учир шалтгааныг олж тогтоогоод байна.

Бэлгийн сулрал нь хэт хурдан дур тавихаас тусдаа асуудал юм. Хэт хурдан дур тавилтын тухай манай вебсайт дээр мөн мэдээлэл бий.

Уг контент нь төлбөртэй болно. Бидэнтэй холбогдоно уу.

No comments:

Post a Comment