Хэт хурдан дур тавих

Хэт хурдан дур тавилтыг ихэнхи хүмүүс бэлгийн сулрал хэмээн буруу ярьдаг. Энэ нь хоёр тусдаа эрүүл мэндийн асуудал юм.

Хэт хурдан дур тавилт нь хосуудын секс харьцаанд үүсч болох асуудал ба эмэгтэйн дур ханамж муу байгаас үүдэн үерхэл, гэрлэлтийн асуудалд хүргэж болзошгүй юм.


Хэт хурдан дур тавилт нь дараах учир шалтгаануудаас үүдэлтэй байж болно: 

- 2 суурь өвчин 

- Сэтгэл санааны хүчин зүйлс, 

- Бие махбодийн онцлог (хэт мэдрэмтгий арьстай байх) 

- Зарим тохиолдолд учир шалтгаан тодорхой бус

Түүнийг эмчлэхийн тулд хэрэв суурь өвчинүүдээс үүдэлтэй бол тэдгээрийг эмчилж зохицуулах 

Сэтгэл санааны хүчин зүйлсээс үүдэлтэй бол тэдгээрийг зохицуулах арга техникууд, мөн хэзээ дур тавихаа хянаж чаддаг болдог болох 3 дасгалыг хийх 

Эм, тос зэргээс бүрдсэн мэдээлэл болно


Хэрэв суурь өвчин эсвэл өвчинүүдээс үүдэлтэй бол түүнийг эсвэл тэдгээрийг эмчлүүлэн, сэтгэл санааны хүчин зүйлсийг зохицуулах арга техникүүдийг авч хэрэгжүүлэн, хэзээ дур тавихаа хянаж чаддаг болдог болгодог дасгалуудыг хийвэл заавал эм тос хэрэглэх шаардлагагүй байдаг. Энэ нь энэ бүгдийг хэрхэн зохицуулж, эмчилдэг талаар Их Британийн эрүүл мэндийн яамны нэвтэрхий толиос авч орчуулсан 5 хуудас зөвлөгөө байгаа юм. 

Уг контент (эх сурвалж: Их Британийн Эрүүл мэндийн яамны вебсайт) нь төлбөртэй тул манай хаягаар холбогдоно уу.No comments:

Post a Comment