Өвдөг өвдөх

Өвдөг өвдөхөд хүргэдэг үндсэн хэд хэдэн учир шалтгаанууд байдаг (arthritis, osteoarthritis, гэмтэл бэртэлээс үүдэлтэй үеийн үрэвсэл гэх мэт).

Өвдөг нь өвддөг хүмүүст зориулсан сүүлийн үеийн зөвлөгөөг Америкийн (WebMd эрүүл мэндийн вебсайт) болон физик эмчилгээний (хөдөлгөөний эмчилгээ) нэрт эрдэмтдийн cүүлийн үеийн заавар зөвлөгөө, өвдөлт, симптомыг багасгах зорилго бүхий дасгалууд болон авах арга хэмжээнүүдээс бүрдсэн (нарийн ном журмын дагуу хийх ёстой нийт 35 орчим дасгал, хөдөлгөөнүүд) заавар, зөвлөгөөг мэргэжлийн өндөр түвшинд орчуулсан болно.

Зөвлөгөөнд өвдөгний өвдөлтүүд ямар шалтгаануудаас үүдэлтэй болон өвдөг нь өвддөг хүмүүс ямар гам барих, юу хийх ёстой болон юу хийхээс зайлсхийх гэх мэт төрөл бүрийн зөвлөмжүүд бий. Нийт 20 хуудас зөвлөгөө болно.

Яагаад дасгалууд гэж?

Өвдөг нь өвддөг ихэнхи хүмүүст эмч нар физик эмчилгээ хийлгэ хэмээн зөвлөдөг ба физик эмчилгээ гэдэг нь үндсэндээ дасгуул буюу хөдөлгөөнөөр эмчилэх юм. Хүчний дасгалууд, уян хатан болгох сунгалтын дасгалууд, биеийн галбирийг зөв хэлбэрт оруулах дасгалууд гэх мэт.

Дасгал хийснээр таний өвдөгний тойрон хүрээлэх булчингууд чангарах ба энэ нь зөв ачаалал авахад, өвдөгөн дээр ирэх ачааллыг бууруулах зорилготой юм.

Мөн эдгээр дасгалуудыг хийж байхад буюу таталт, даралтын явцад өвдөг рүү үеийн шингэнүүд орж (synovial fluids), цусны эргэлт сайжирдаг ба ингэснээр өвдөг хэрэгцээт тэжээллээ авдаг. Мөн дасгалууд нь өвдөлт, үрэвслийг багасгадаг. Мөн дасгал хийх нь зүрх судас гэх мэт маш олон өвчинд ач тустай ба таний жинг багасгаж, сэтгэл санаанд эерэгээр нөлөөлдөг. 

Уг зөвлөгөө нь файль (зураг, текст, видер) хэлбэрээр байгаа бөгөөд түүнийг зарна гэсэн үг. Түүнийг таний энэхү Messenger эсвэл имэйлиэр чинь явуулах боложтой. Авна гэвэл 8666-4854 утас руу залгаарай.

Facebook.com/HealthAZmn 

No comments:

Post a Comment